O Interaktywnym Kształtowaniu Polityki (IPM)

W ramach unijnej Interaktywnego Kształtowania Polityki (Interactive Policy Making- IPM) przedsiębiorcy, jak również pozostali obywatele UE mogą informować Komisję Europejską o wpływie, jaki mają na ich codzienne funkcjonowanie różne przepisy i reguły obowiązujące we wspólnocie. W tym celu dostępne są dwa narzędzia:

Zgłoś swój problem!

Jeżeli sprawiają Państwu problem:

To warto zgłosić się do naszego ośrodka Enterprise Europe Network. Przede wszystkim postaramy się Państwu pomóc, dostarczając odpowiednie informacje lub proponując praktyczne rozwiązanie problemu. Niezależnie od udzielonej pomocy zgłosimy problem do internetowej bazy "SME Feedback", co może przyczynić się do zmiany nieżyciowych przepisów lub usunięcia niepotrzebnych biurokratycznych barier w działalności firm i obywateli. Zapewniamy całkowitą poufność – Państwa dane nie zostaną w żaden sposób ujawnione bez Państwa zgody.

Nasza pomoc jest bezpłatna!