Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Rusza Pomorski Broker Eksportowy - kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim

W dniu 12 lipca Agencja Rozwoju Pomorza S.A. podpisała z władzami województwa pomorskiego umowę na realizację projektu Pomorski Broker Eksportowy - kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim. Projekt Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim o wartości 84,07 mln zł, w tym 64,07 mln zł wsparcia ze środków unijnych, będzie realizowany do czerwca 2023 roku. 

W ramach projektu powstanie i będzie prowadzony system wsparcia eksportu pomorskich MŚP. W rezultacie 600 pomorskich firm wzmocni pozycję proeksportową, a 1200 przedsiębiorców z Pomorza zwiększy potencjał eksportowy. Będzie to pierwszy regionalny kompleksowy system ułatwiający firmom sektora MSP rozwój na rynkach międzynarodowych w oparciu o 3 filary działań obejmujących:

  • program przygotowujący do podejmowania działalności eksportowej,
  • aktywności wzmacniające eksport i promujące potencjał gospodarczy regionu na wybranych rynkach,
  • konkursy grantowe.

W ramach projektu stworzona zostanie sieć lokalnych brokerów odpowiedzialnych za identyfikację firm zainteresowanych eksportem i analizę ich potencjału eksportowego. Biorący udział w projekcie przedsiębiorcy pozyskają kompleksową wiedzę eksportową (aspekty prawne, celne, podatkowe, marketingowe, dot. zagranicznych kooperantów). Będzie możliwe uzyskanie dotacji na udział m.in. w targach, misjach gospodarczych, skorzystanie z pośrednictwa na rynkach zagranicznych i nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi. 

Informacje o projekcie:
p. Katarzyna Matuszak, Dyrektor Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza S.A., tel. 58 32 33 135, e-mail: katarzyna.matuszak@arp.gda.pl1

13-07-2016