Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Wyniki konkursu "Instrument MŚP" w Polsce

Siedem polskich firm dostanie dofinansowanie w I fazie Instrumentu MŚP, a dwie w fazie II. Komisja Europejska właśnie opublikowała listę firm, które mogą liczyć na dofinansowanie.

W trzecim terminie składania wniosków (cut-off) w ramach Instrumentu MŚP w fazie I 2617 małych i średnich przedsiębiorstw zgłosiło swoje projekty, a 293 otrzymały dofinansowanie.

Z Polski w składanych wnioskach uczestniczyło 131 firm, spośród których 7 znalazło się w dofinansowanych projektach, a 4 występują jako koordynatorzy: MLSYSTEM, EcoSPacePropulsion, Safe Sky i SmartX. Polskie przedsiębiorstwa uplasowały się na 10 miejscu pośród państw Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych. Wartość projektu finansowanego w fazie I to 50 000 euro wypłacane w formie ryczałtu.

W odpowiedzi na drugi termin (cut-off) w Instrumencie MŚP w fazie II wnioski projektowe zostały złożone przez 803 firmy, a 94 MŚP otrzymały dofinansowanie. Z Polski startowało 31 przedsiębiorstw. dofinansowanie w wysokości 1,38 mln euro otrzymają dwa polskie przedsiębiorstwa, NEEL z Warszawy i Hydroline Poland Sp. Zo. o. ze Stargardu Szczecińskiego, realizujące innowacje w dziedzinie transportu. SafeTrain to projekt z polską koordynacją. Polskie firmy uplasowały się w środku stawki.

W obu fazach MŚP z Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Niemiec zdobyły najwięcej projektów.

Uruchomiony w 2014 roku Instrument MŚP wspiera małe firmy w działaniach na rzecz wprowadzania na rynek powstałych w laboratoriach pomysłów. Celem programu jest generowanie wzrostu i tworzenie nowych miejsc pracy w Europie. W latach 2014-2020 Instrument MŚP zapewni przedsiębiorstwom dostęp do grantów o łącznej wartości 3 mld euro.

Wśród polskich firm, które otrzymają dofinansowanie w I fazie Instrumentu MŚP znalazły się 2 firmy – Bioseco i Bonda.pl (projekt SafeSky wraz z trzecią gdyńską firmą SIRC) – z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, partnera Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”.

 

Lista beneficjentów dostępna w komunikacie KE.

Żródło - http://www.kpk.gov.pl/?p=22148

23-04-2015