Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Horyzont 2020 – jak zdobyć dotacje na innowacje, 24 listopada 2015 r., PPNT, Gdynia

Co?

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zapraszają na szkolenie „Horyzont 2020 – jak zdobyć dotacje na innowacje”

Program ramowy „Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej z budżetem blisko 80 mld EUR. Kluczowym celem  programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Horyzont 2020 jest adresowany przede wszystkim do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wykazujących wysoki potencjał do wzrostu, posiadających innowacyjną technologię, produkt lub usługę, które planują wdrożyć je na rynek.
Podczas szkolenia  przedstawione zostaną zasady udziału i finansowania, jak również możliwe obszary wsparcia w programie Horyzont 2020. Ponadto, będzie można poznać strukturę wniosków i najlepsze praktyki w zakresie ich sporządzania.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie możliwości w ramach Horyzont 2020 oferuje narzędzie  Instrument MŚP i jak z nich skorzystać. Prowadzący udzielą szczegółowych informacji o zasadach programu i odpowiedzą m.in. na takie pytania:

 •  Jakie działania mogą kwalifikować się do programu?
 •  Jakie są kluczowe kryteria oceny?
 •  Jak przygotować poprawny budżet i aplikację?
 •  Jakich błędów unikać?

Gościem specjalnym wydarzenia będzie przedstawiciel firmy Quantum Lab z Gdańska, który podzieli się widzą i doświadczeniem w zakresie skutecznego aplikowania o środki w ramach Instrumentu MŚP w Programie Ramowym „Horyzont 2020”.

Program:

 Godziny

 Program:

10:00 - 10:15

 Rejestracja

10:15 - 10:20

 Powitanie uczestników

10:20 - 11:00

Wprowadzenie do Horyzont 2020
 • Struktura programu
 • Formalne zasady uczestnictwa
 • Procedura składania wniosków projektowych

11:00 - 11:45

Instrument MŚP
 • Do kogo adresowane jest działanie?
 • Jakie projekty/działania mogą być nim objęte?
 • Poziom gotowości technologicznej
 • Kluczowe kryteria podczas oceny merytorycznej projektu
 • Kogo tak naprawdę poszukuje Komisja Europejska podczas naboru?

11:45 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 12:30

Zasady przygotowywania budżetu
 • Finansowanie i kwalifikowalność wydatków
 • Jak przygotować budżet?

12:30 - 13:00

Jak osiągnąć sukces w Programie Horyzont 2020 - Quantum Lab

13.00 - 13.30

Dyskusja z uczestnikami spotkania

Prowadzący:
Magdalena Urbanowicz, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Sylwia Badowska, Uniwersytet Gdański
Marcin Stolarek, Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”
Marek Trocha, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Konrad Bocian, Quantum Lab

Kiedy i gdzie?

Spotkanie odbędzie się w 24 listopada (wtorek), godz. 10:00-13:00Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, budynek II, sala Lazurowa (hale łukowe, dojazd od skrzyżowania Al. Zwycięstwa z ul. Redłowską)

Zgłoszenia i kontakt:

Wstęp: wymagana rejestracja za pośrednictwem formularza tutaj >> 
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:
Marcin Stolarek,
Enterprise Europe Network
przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”
,
tel.58 751 40 15,
marcin.stolarek@swp.gda.pl

30-10-2015