Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

„SME Instrument, czyli jak skutecznie aplikować”, seminarium i warsztat w Gdyni, 18 października 2016 r.

Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP zainteresowanych komercjalizacją badań i innowacji do udziału seminarium międzynarodowym poświęconym efektywnym metodom pozyskiwania funduszy w ramach programu ramowego Horyzont 2020 – „SME Instrument, czyli jak skutecznie aplikować”.

  

Co?

Już 46 polskich MŚP udało się pozyskać dofinansowanie na komercjalizację innowacji z SME Instrument w ramach największego w historii UE programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 z budżetem blisko 80 mld EUR. Dzięki grantom (od 70% do 100% kosztów kwalifikowanych) oraz mentoringowi i networkingowi oferowanemu za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network są już na prostej drodze do wprowadzenia na europejski rynek swoich innowacyjnych technologii, produktów i usług. Projekty składane w ramach SME Instrument często otrzymują wysokie, przekraczające próg oceny („seal of excellence”), jednak z powodu braku środków w danym rozdaniu nie otrzymują finansowania. Tymczasem warto pamiętać, że sposób opracowania wniosku w przypadku tego narzędzia różnią się od pozostałych w H2020. Podstawą sukcesu jest zrozumienie aplikacji z perspektywy ewaluatora. Z uwagi na ograniczony czas ewaluacji, opisy muszą być krótkie, przejrzyste, zrozumiałe i jasny sposób komunikować wiarygodność MŚP i jego innowacji.

 

W trakcie seminarium „SME Instrument, czyli jak aplikować skutecznie” uczestnicy szczegółowo przeanalizują strukturę wniosków, poznają najlepsze praktyki w zakresie ich przygotowywania. Przedsiębiorcy otrzymają porady i wskazówki, dzięki którym będą mogli znacząca poprawić jakość swoich wniosków projektowych, a tym samym zwiększyć szansę na zdobycie grantu w Horyzont 2020 – SME Instrument. Ponadto organizatorzy odpowiedzą na najczęściej zadawane pytania, w tym m.in.: 

  • Jaka jest rola zewnętrznego ewaluatora w procesie oceny wniosków?
  • Jakich informacji szukają ewaluatorzy w projektach SME?  
  • Jak zwiększyć wiarygodność SME, konsorcjum i proponowanej innowacji? 
  • Jakie najczęstsze błędy występują w aplikacjach i jak ich uniknąć? 
  • Jak wywrzeć pozytywne pierwsze wrażenie, wykorzystując percepcję wizualną? 
  • Jak wyjaśnić skomplikowane pomysły za pomocą skutecznych elementów wizualnych?

Seminarium „SME Instrument, czyli jak aplikować skutecznie” jest organizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udział w projekcie i w spotkaniu jest bezpłatny.  

 

* Uwaga! Szkolenie w języku angielskim bez asysty tłumaczeniowej. 

 

Program:

09:30 – 10:00 

Rejestracja

10:00 – 10:15

Jak możemy pomóc Twojemu biznesowi - sieć Enterprise Europe Network

Rafał Kruczkowski, pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network

10:15 – 11:00

SME Instrument – podstawowe informacje

Marcin Stolarek, pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 13:00

Jak znacząco zwiększyć szanse na sukces swojego projektu? – SME Instrument dla zaawansowanych z perspektywy ewaluatora.

dr Jernej Zupanc, Seyens Ltd., Education Institute for Visual Communication of Science

13:00 – 13:30

Przerwa na lunch

13:30 – 15:30

Konsultacje i warsztaty** dla przedsiębiorców MŚP aplikujących do SME Instrument(w trakcie opracowywania wniosków) lub tych, których projekty otrzymały „seal of excellence”(projekty, które przekroczyły próg oceny, ale z braku środków w danym rozdaniu nie otrzymały finansowania)

dr Jernej Zupanc, Seyens Ltd., Education Institute for Visual Communication of Science

 

** Uwaga! W części warsztatowej mogą wziąć udział tylko przedsiębiorcy, którzy przygotują i odeślą wcześniej „IdeaTest” (j. angielski).

 

Pobierz "IdeaTest" >>>. Opracowanie "IdeaTest" należy przesłać na adres e-mail: jernej.zupanc@seyens.com nie później niż do 14 października (piątek). 

 

Prowadzący:

Rafał Kruczkowski – kierownik pomorskiego ośrodka sieci Enterprise Europe Network działającego przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”. Doświadczony trener i wykładowca, nauczyciel akademicki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Specjalista w zakresie akceleracji a także organizacji formalno - prawnej podmiotów gospodarczych na wczesnym etapie rozwoju.Marcin Stolarek – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego od 2008 roku związany ze Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość. W latach 2008-2013 świadczył usługi na rzecz mikro i małych przedsiębiorstw jako akredytowany doradca Krajowego Systemu Usług (KSU) w Punkcie Konsultacyjnym KSU, pomagając opracować strategię wejścia na rynek kilkudziesięciu pomorskich start-upów. Jako współtwórca metodologii PRO-Model specjalizuje się w usługach doradczych z zakresu tworzenia i oceny modeli biznesowych i zarządzania innowacjami. W pomorskim ośrodku sieci Enterprise Europe Network odpowiedzialny za przeprowadzanie audytów innowacyjności (IMP3rove, Innovation Health Check, innDRIVE i inne). Posiada certyfikat zarządzania projektami IPMA. Specjalista programu Horyzont 2020, w którym pełni rolę Eksperta Innowacji i Key Account Managera dla pomorskich beneficjentów SME Instrument.dr Jernej Zupanc – doktor informatyki (Uniwersytet w Ljubljanie), stypendysta Fulbrighta, członek Rady Nauki i Techniki i doradca rządu Republiki Słowenii. Od 2014 jako ekspert i doradca zewnętrzny Komisji Europejskiej ocenia projekty w ramach Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Dotychczas przeprowadził ewaluację ponad 180 projektów o łącznej wysokości grantów 166 mln euro (obecnie w fazie II - 94% skuteczności z 14.1/15). Założyciel i CEO Seyens Ltd. (Seyens Education Institute for Visual Communication of Science), gdzie pomaga MŚP i naukowcom w przygotowaniu wniosków projektowych, kładąc nacisk na komunikację wizualną. Prowadzi warsztaty na europejskich i amerykańskich uczelniach i instytutach badawczych, ucząc, jak efektywnie wizualizować skomplikowane pojęcia i złożone koncepcje. Podczas konsultacji skupia się przede wszystkim na percepcji i zawsze zwraca uwagę na dbałość o szczegóły, co może mieć decydujące znaczenie w procesie skutecznego aplikowania w ramach SME-Instrument.

 

Dla kogo?

Seminarium jest skierowane do przedsiębiorców MŚP przygotowujących wnioski do SME Instrument lub tych, których projekty otrzymały „seal of excellence”.

 

Kiedy i gdzie?

Seminarium odbędzie się w 18 października (wtorek) w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98, w sali Koralowej w budynku II (wejście od skrzyżowania z ul. Redłowską);  link do mapki>>  jak dojechać komunikacją miejską>>)

 

Zgłoszenia i kontakt:

Wstęp wolny, aby wziąć udział w seminarium, należy się zarejestrować się za pomocą formularza na stronie: 

http://swp.gda.pl/swp/templates/484/files/images/button_zglos_sie_na_szkolenie.JPG

Osoby, które chcą wziąć udział w konsultacjach i warsztatach (13::30-15:30), powinny zaznaczyć dodatkową opcję przy rejestracji.

Przypominamy, że przesłanie opracowania IdeaTest (do piątku 14 października na adres e-mail:jernej.zupanc@seyens.com), jest warunkiem koniecznym udziału w części warsztatowej seminarium SME Instrument, czyli jak skutecznie aplikować)

 

Szczegółowych informacji na temat seminarium i warunków uczestnictwa udziela: Marcin Stolarek, pomorski ośrodek Enterprise Europe Network, e-mail: marcin.stolarek@swp.gda.pl.  

 

 

27-09-2016