Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

„Strategie zabezpieczania ryzyka walutowego" - otwarte seminarium dla przedsiębiorców, 20 listopada 2015 r., PPNT, Gdynia

Strategie zabezpieczania ryzyka walutowego - otwarte seminarium dla przedsiębiorców, 20.11.2015

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu "Wolna Przedsiębiorczość" zaprasza na seminarium prowadzone przez eksperta rynku walutowego, Głównego Ekonomisty DMK, Jacka Maliszewskiego, autora książki Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego w Przedsiębiorstwie – Poradnik Praktyczny

Co?

Program seminarium został podzielony na dwie części: pierwsza część jest skierowana do początkujących, natomiast druga – średniozaawansowanych. Szkolenie będzie miało formę warsztatową. Na kilka dni przed szkoleniem wszyscy uczestnicy otrzymają elektroniczną prezentację (plik Power Point) oraz specjalnie przygotowany arkusz Excela, który pozwoli online wyceniać opcje, punkty swapowe, notowania spot oraz forwardów.
 
Szkolenia „Strategie zabezpieczania ryzyka walutowego” jest realizowane dzięki współpracy ośrodka sieci Enterprise Europe Network z firmą DMK Sp. z o.o. z Warszawy specjalizującą się w doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej, opracowywaniu strategii zabezpieczających dla przedsiębiorstw, a także prowadzi doradztwo w zakresie aktualnej sytuacji na rynkach walutowych. 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.  
 

Program szkolenia

CZĘŚĆ I 
 
1. Czynniki wpływające na zmiany kursów walut (Złotego, Euro, Dolara, innych walut): 
    a. czynniki makroekonomiczne,
    b. czynniki związane z rynkiem stóp procentowych (Teoria Parytetu Stóp Procentowych), 
    c. czynniki związane z analizą techniczną wykresów,
    d. czynniki związane z cyklami i sezonowością.
2. Przegląd prognoz sporządzonych przez czołowe instytucje finansowe na świecie - jak czytać takie prognozy, jakie wnioski z nich wyciągać, jak wykorzystywać te informacje do własnych celów. Prognozy dotyczące oczekiwanych w przyszłości poziomów notowań EUR/USD, EUR/PLN oraz USD/PLN. 
3. Co to jest forward walutowy i jak z niego korzystać?
4. Co to jest opcja walutowa? Kto jest nabywcą opcji a kto wystawcą?
5. Zdarzenia gospodarcze występujące w przedsiębiorstwie, które wywołują ryzyko kursu walutowego.
6. Rozwój ryzyka importera  eksportera na osi czasu.
7. Zabezpieczenie krótkoterminowego ryzyka kursowego z użyciem forwardu.
 
 
CZĘŚĆ II 
 
1. Ubezpieczenie ryzyka średnioterminowego oraz długoterminowego z użyciem opcji walutowej.
2. Ryzyko księgowe, a ryzyko kasowe - różne podejścia do zarządzania ryzykiem kursowym. Praktyczne przykłady z życia polskich importerów i eksporterów wzięte. Najczęstsze błędy jakie są popełniane w tych procesach. 
3. Rodzaje zleceń na zakup/sprzedaż - pomocne w zarządzaniu ryzykiem kursowym:
    a.  zlecenie po cenie rynkowej (PCR),
    b.  zlecenie LIMIT (lub ORDER),
    c. zlecenie STOP,
    d. zlecenie OCO (One Cancel Other),
    e. zlecenie trailing stop.
4. Analiza techniczna wykresów kursów walut - jako narzędzie pomocne przy podejmowaniu decyzji o kupnie, sprzedaży walut:
    a. Wskaźnik MACD - służący do określenia kierunku trendu,
    b. Wskaźnik "oscylator stochastyczny" - służący do wskazania momentu zawarcia transakcji,
    c. Połączenie MACD i oscylatora - jako narzędzia służące do otwierania pozycji walutowej oraz do zmykania pozycji walutowej,
    d. Kiedy zawrzeć transakcję zabezpieczającą, a kiedy spekulacyjną w świetle sygnałów płynących z wykresów.
5. Strategia dzienna i tygodniowa - metoda oparta o zmienność implikowaną zawartą w cenach opcji notowanych na rynku międzybankowym.
6. Przegląd instrumentów rynku terminowego służących do zarządzania ryzykiem kursowym: 
    a. zwykły forward z dostawą waluty lub bez dostawy waluty (NDF),
    b. forward ubezpieczony opcją PUT lub CALL out the money,
    c. forward syntetyczny ubezpieczony opcją out the money,
    d. nabyta opcja głęboko w pieniądzu z zapłatą premii z dołu (Deep in the Money),
    e. opcje na opcje - najbezpieczniejsza forma zarządzania ryzykiem,
    f. inne złożone strategie opcyjne (korytarz, korytarz z daszkiem, itp),
    g. opcje azjatyckie na kurs średni oraz na średni STRIKE - zalety ich stosowania.
7. Lokaty dwuwalutowe - optymalne zarządzanie płynnością gotówkową.
8. Przegląd instrumentów "toksycznych" - będących przyczyną problemów polskich przedsiębiorców w latach 2008-2009: 
    a. opcje barierowe z wyłącznikami,
    b. opcje barierowe z włącznikami.
 

Dla kogo?

Spotkanie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą zagraniczną działalność handlową lub rozliczają się ze swoimi kontrahentami w walutach obcych.
 

Kiedy i gdzie?

Szkolenie odbędzie się 20 listopada (piątek), w godz. 9:30-16:30 (przerwa na lunch o 13:00) w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, w sali F0.17 w budynku IV (wejście w nowej części Parku;  mapka >>  jak dojechać komunikacją miejską >>)
 

Zgłoszenia i kontakt:

Wstęp: wymagana rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego tutaj >> 
 
Więcej informacji o szkoleniu udziela:
Rafał Kurczkowski
Enterprise Europe Network
przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość
tel. (58) 751 40 02, 796 704 730, 884 895 822
e-mail: een@swp.gda.pl 
 
Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
30-10-2015