Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Design4Enterprises – weź udział w polskiej edycji programu, który uczy projektowania w biznesie w 29 krajach!
Design i projektowanie to obecnie podstawowe punkty odniesienia dla praktycznie wszystkich nowych produktów i usług, a tym samym klucz do sukcesu europejskich firm. Zapraszamy więc przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w międzynarodowym projekcie rozwoju kompetencji w zakresie design management. Seminarium wprowadzające w ramach polskiej edycji ogólnoeuropejskiego programu Design for Enterprises odbędzie się 6 września w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.
 
 
REJESTRACJA >> D4E_Gdynia
 
 

Czym jest Design4Enterprises?

Design for Enterprises (Design4Enterprises, D4E) to uruchomiony przez Komisję Europejską unikatowy projekt, w ramach którego przedsiębiorcy mogą skorzystać z kompleksowego programu (seminaria, szkolenia i mentoring) podnoszenia kompetencji w zakresie service designu, projektowania w biznesie i zarządzania tymi procesami. Podstawą kursu jest zrozumienie nowych technologii, organizacji i trendów kultury biznesowej.
 
Program szkoleniowy skupia się na projektowaniu, jako kluczowym elemencie w strategii rozwoju MŚP na współczesnym rynku globalnym. „Design motorem innowacji” nie jest formalnym sloganem określającym produkt czy usługę. Tworzenie innowacji opartych na designie to projektowanie dopasowane do potrzeb klienta poprzez połączenie nowych i tradycyjnych środków, nowoczesnych rozwiązań i procesów oraz innowacyjnego podejścia. 
 
Program D4E jest oparty na autorskich opracowaniach ekspertów reprezentujących wiodące włoskie instytucje zajmujące się tematyką projektowania: Politechniki Mediolańskiej, firmy D’Appolonia specjalizującej się w m.in. inżynierii i projektowaniu oraz ADI (Associazione per il Disegno Industriale – Stowarzyszenie Projektowania Przemysłowego).    

Projekt Design for Enterprises jest realizowanym w ramach programu ramowego Horyzont 2020, a udział w kursach jest bezpłatny. Więcej informacji nt. programu i szczegółowy zakres oferty na stronie:  www.designforenterprises.eu 
 
 

Program

09:00 – 09:30 Rejestracja 

09:30 – 09:35 Powitanie uczestników 
 
09:35 – 10:00 Design for Enterprises – wprowadzenie do kursu
 
10:00 – 11:00 Projektowanie strategiczne dla MŚP
 
11:00 – 11:15 Przerwa kawowa 
 
11:15 – 12:00 Projektowanie zorientowane na klienta | Projektowanie produktów
 
12:00 – 13:00 Design motorem innowacji, czyli innowacje oparte na designie
 
13:00 – 14:00 Lunch 
 
14:00 – 14:45    Prezentacja video stowarzyszenia ADI i dyskusja interaktywna
 
14:45 – 15:45    Warsztaty: Design motorem innowacji | Projektowanie strategiczne dla MŚP
 
15:45 – 16:15 Prezentacja wyników warsztatów 
 
16:15 – 16:30 Podsumowanie i zakończenia 

 

Dla kogo?

Trzyletni program Komisji Europejskiej Design for Enterprises jest skierowany do:
  • europejskich przedsiębiorców chcących podnieść umiejętności w zakresie design management
  • przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu wspierających sektor MŚP. 
 

Jak wziąć udział w polskiej edycja Design4Enterprises? 

Aby zostać zakwalifikowanym do programu, a przede wszystkim zapewnić sobie możliwość udziału w 3-miesięcznym certyfikowanym kursie projektowania w biznesie (inauguracja: 3-4 października), należy zgłosić się na jednodniowe seminarium wprowadzające, które odbędzie się w 6 września 2016 roku w Gdyni.
 

  

Gdzie i kiedy polska edycja Design4Enterprises? 

Seminarium wprowadzające do programu odbędzie się 6 września 2016 roku (wtorek), godz. 09:30-16:30 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, budynek II, sala Koralowa (hale łukowe, dojazd od skrzyżowania Al. Zwycięstwa z ul. Redłowską). 

Trzymiesięczny kurs rozpocznie się dwudniową sesją otwierającą, która odbędzie się w dniach 3-4 października 2016, również w PPNT w Gdyni. Szczegóły wkrótce. 

 

Więcej informacji o Design4Enterprises: 

Szczegółowe informacje o programie Design4Enterprises znajdują się na stronie www.designforenterprises.eu.  
 
Partnerem polskiej edycji programu są Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” i działający przy SWP pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network, a informacje o polskiej edycji znajdują się na stronie: www.swp.gda.pl
 
Szczegółowych informacji o polskiej edycji programu udziela: Rafał Kruczkowski, pomorski ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, e-mail: een@swp.gda.pl, tel. + 48 58 751 40 02  

 

27-07-2016