Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Park technologiczny w stolicy Nigerii poszukuje inwestorów

Park Naukowo-Technologiczny i Specjalna Strefa Ekonomiczna w stolicy Nigerii Abudży poszukują inwestorów. Plany przewidują, że w tej lokalizacji ma powstać wyróżniające się w skali Afryki centrum badań, inkubacji, rozwoju i komercjalizacji w wybranych obszarach technologii informacyjnych i komunikacyjnych, biotechologii, technologii minerałów oraz technologii związanych z energią. Park będzie oferował lokatorom nie tylko zrównoważone środowisko dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz dostęp do największego rynku konsumentów w Afryce, ale również infrastrukturę niezbędną do zapewnienia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.   

Park jest ulokowany w sąsiedztwie Afrykańskiego Uniwersytetu Naukowo-Technologicznego (African University of Science and Technology - AUST) i innych ważnych instytucji oraz doskonale skomunikowany z centrum miasta i międzynarodowym lotniskiem, zapewniającym dogodne połączenia z najważniejszymi miastami świata. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje stworzenie infrastruktury spełniającej najwyższe światowe standardy w zakresie designu, budownictwa oraz ekologii. Kluczem jest umiejscowienie różnych rodzajów obiektów w otoczeniu zieleni i naturalnej roślinności, przy zachowaniu siedlisk zwierząt, a jednocześnie zapewnienie nowoczesnego krajobrazu miejskiego, w tym terenów rekreacyjnych.

Parkiem Naukowo-Technologicznym i Specjalną Strefą Ekonomiczną zarządza Abuja Technology Village, w której udziały mają administracja publiczna i sektor prywatny. jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych i Obszarów Innowacji (International Association of Science Parks and Areas of Innovation). Abuja Technology Village zapewnia finansowanie umożliwiające wybudowanie podstawowej infrastruktury i uruchomienie działań biznesowych, natomiast do dalszego rozwoju przedsięwzięcia i osiągnięcia przez park niezależności finansowej i operacyjnej konieczne jest zaangażowanie partnerów reprezentujących sektor prywatny.

Z tego względu Abuja Technology Village poszukuje partnerów do realizacji inwestycji w ramach planu rozwoju (Development Plan 001), który składa się z szeregu projektów infrastrukturalnych. Przewiduje się m.in. budowę nieruchomości o różnym przeznaczeniu, w tym pomieszczeń na wynajem, zapewnienie infrastruktury telekomunikacyjnej i świadczenie usług w tym zakresie, budowę infrastruktury na własny użytek inwestora – np. stworzenie filii firmy (klastra, parku technologicznego czy innej organizacji) w Afryce, zapewnienie usług transportu publicznego, budowę obiektów towarzyszących (takich jak muzeum, szkoła, szpital), stworzenie terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych (pole golfowe, klub sportowy).

ogłosiła na stronie internetowej zaproszenie skierowane do potencjalnych partnerów i inwestorów, zainteresowanych współpracą przy realizacji poszczególnych projektów (Expression of Interests). Zgłoszenia można nadsyłać do 30 listopada 2015 r. e-mailowo albo listownie na adresy podane w zaproszeniu.

Za http://pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=25518A9C5B6640A59DB5F71C5617FD13

25-11-2015