Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Horyzont 2020 - fundusze dla naukowców i MŚP

 Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej zapraszają do udziału w praktycznym szkoleniu poświęconym Programowi Ramowemu Horyzont 2020 i możliwościom finansowania badań naukowych i innowacji.   

 

Dlaczego warto?

Program Ramowy „Horyzont 2020" to największy w historii program Unii Europejskiej z budżetem blisko 80 mld EUR na badania naukowe i innowacje, którego najważniejszym celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Horyzont 2020 jest adresowany do instytucji naukowych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących komercjalizację innowacyjnych technologii, produktów lub usług. 

Praktyczne szkolenie „Horyzont 2020 fundusze dla naukowców i MŚP” poświęcone będzie możliwościom finansowania badań i innowacji w Programie Ramowym UE Horyzont 2020. Podczas spotkania przybliżone zostaną zasady uczestnictwa w programie oraz zaprezentowane konkursy finansujące:
  • wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami pomiędzy krajami członkowskimi UE a krajami trzecimi (projekty typu: RISE)
  • europejskie programy szkoleniowe dla młodych naukowców, w tym programy szkoleniowe z udziałem przedsiębiorstw (projekty typu: ITN)
  • skuteczną komercjalizację rozwiązania na rynku europejskim przez MŚP (projekty typu: SME Instrument – Faza I)
  • upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa polskich jednostek naukowych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (projekty typu: TeamingTwinningERA Chairs). 
 
Udział w szkoleniu „Horyzont 2020 fundusze dla naukowców i MŚP” jest bezpłatny.  

 

Program: 

09:30 – 10:00 

Rejestracja

10:00 – 11:35

Struktura oraz zasady udziału w programie ramowym UE Horyzont 2020.

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w H2020: projekty RISE i ITN

Renata Downar-Zapolska, RPK PR UE, Politechnika Gdańska

11:30 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 12:45

 

Jak przygotować dobry biznes plan w Instrumencie SME w H2020?

Marcin Stolarek, pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”

12:45 – 13:30

Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa w H2020: Teaming, Twinning, ERA Chairs.

Jak zostać ekspertem oceniającym wnioski projektowe w programie ramowym UE Horyzont 2020?

Magdalena Urbanowicz, RPK PR UE, Politechnika Gdańska

13:30 – 14:00

Konsultacje indywidualne

 

Dla kogo:

Szkolenie jest adresowane do studentównaukowcówprzedsiębiorców, przedstawicieli środowisk naukowych i sektora MŚP oraz wszystkich zainteresowanych możliwościami finansowania badań naukowych i innowacji. 

 

Kiedy i gdzie?

Szkolenie odbędzie się 6 grudnia (wtorek) na Politechnice Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12, w Gmachu Głównym – sala 300

 

Rejestracja: 

Rejestracja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.rpkgdansk.pl i trwa do 1 grudnia 2016 r., do godz. 15.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
 

   

Informacje: 

Więcej informacji o szkoleniu: Marcin Stolarek, pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, e-mail marcin.stolarek@swp.gda.pl.

21-11-2016