Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Innovation Health Check - bezpłatny audyt innowacji dla MŚP z woj. pomorskiego

Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” zaprasza firmy MŚP z województwa pomorskiego do bezpłatnego skorzystania z audytu innowacji – Innovation Health Check. 

Dlaczego warto?

Długoletnie badania wskazują, że ponad 50% firm, które nie wdrażają innowacji upada przed upływem 10 lat. Profesjonalne zarządzanie innowacjami niesie za sobą wiele korzyści, wśród których można wymienić skuteczniejszą realizacją projektów biznesowych m.in. poprzez skrócenie czasu realizacji i jednocześnie efektywniejsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Firmy odnoszące sukcesy w obszarze innowacji są świadome kluczowej roli nieustannego analizowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu. Pozwala to aktywniej reagować na pojawiające się szanse i zagrożenia rynkowe, co w konsekwencji zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu biznesowego.
 
W odpowiedzi na potrzeby firm wysokokonkurencyjnej gospodarki agencja Enterprise Ireland opracowała narzędzie Innovation Health Check wzmacniające świadomość roli zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach i wpływu innowacji na sukces w biznesie. Ponadto narzędzie dostarcza obiektywnych informacji na temat zarządzania innowacjami i oceny działalności firmy.
 

Jak to działa?

Audyt innowacyjności Innovation Health Check zakłada kompleksowe i wieloaspektowe podejście do oceny poziomu zarządzania innowacjami. Usługa opiera się na przeprowadzeniu analizy porównawczej (benchmarking) z innymi przedsiębiorstwami, które wzięły udział w badaniu. W tym celu konsultant ośrodka sieci Enterprise Europe Network, pełniąc rolę moderatora dyskusji, przeprowadza wywiad z przedstawicielami firmy. Scenariusz dyskusji zakłada uzyskanie możliwie jak największej ilości informacji o przedsiębiorstwie w oparciu o 6 zdefiniowanych sekcji, pogrupowanych w 2 kluczowe obszary badania:
 
 
               
Badanie dostarcza odpowiedzi na to, w jaki sposób przedsiębiorstwo analizuje potrzeby swoich klientów, jak zarządza procesami generowania i rozwijania pomysłów i jak ostatecznie firma komercjalizuje nowe produkty. 
 
Zebrane informacje są analizowane i syntetyzowane, co pozwala obiektywnie ocenić, czy w danym przedsiębiorstwie panują sprzyjające warunki do wdrażania innowacji. Dzięki wsparciu doradczemu klienci otrzymują rekomendacje dot. optymalnych rozwiązań dla obszarów wymagających usprawnień.
 
 

Co zyskujesz?

Korzyści dla firmy: 
  • porównanie z otoczeniem i konkurencją – wyniki badania w postaci analizy porównawczej umożliwiają sprawdzenie przedsiębiorstwa na tle całej Europie, 
  • nieodpłatny dostęp do sprawdzonego w praktyce przez międzynarodową sieć ośrodków Enterprise Europe Network (blisko 600 całym świeci) profesjonalnego narzędzia usankcjonowanego przez Komisję Europejską,
  • aktywizacja dyskusji i inspiracja do szerszej analizy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. 
 
Zalety Innovation Heath Check:                                              
  • przystępny i nieskomplikowany kwestionariusz dostosowany potrzeb firm, w tym również start-upów, 
  • ustrukturyzowany i moderowany wywiad nt. zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. 
 

O usłudze:  

Narzędzie Innovation Health Check zostało stworzone przez Enterprise Ireland, agencję rządu irlandzkiego wspierającą rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania bazuje na ponad 20-letnich doświadczeniach w zakresie benchmarking przedsiębiorstw. Enterprise Ireland jako członek sieci Enterprise Europe Network pomaga najlepszym irlandzkim przedsiębiorstwom w zakresie: eksportu, inwestycji w badania i innowacyjność, zwiększania produktywności, finansowania i praktycznego wspierania rozwoju. 

Pomorski ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, jako jedyny w województwie pomorskim posiada licencję do przeprowadzania oceny Innovation Health Check. Nasi konsultanci posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie możliwości pozyskiwania dotacji inwestycyjnych z UE na rzecz wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w firmach sektora MŚP.

 

Kontakt: 

Wszelkich informacji udziela:
Marcin Stolarek, ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, e-mail: marcin.stolarek@swp.gda.pl, tel. 58 350 51 40 lub 796 704 730
06-06-2017