Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Sztuka wyceny i komercjalizacji własności intelektualnej a prawo zamówień publicznych, 17 marca 2016 r., PPNT, Gdynia

Sztuka wyceny i komercjalizacji własności intelektualnej a prawo zamówień publicznych - otwarte spotkanie

Wspólnie z Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym Zaawansowanych Technologii w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w tematyce komercjalizacji w ramach cyklu „Z uczelni na rynek”. Tym razem poruszony zostanie temat wyceny oraz komercjalizacji własności intelektualnej w obowiązujących realiach polskiego prawa zamówień publicznych.

 

Co?

W ramach spotkania Dramat w pięciu aktach - czyli o sztuce wyceny i komercjalizacji własności intelektualnej w realiach prawa zamówień publicznych organizatorzy postarają się się znaleźć odpowiedzi na pytanie: czy istnieją skuteczne modele komercjalizowania osiągnięć BiR polskiego środowiska naukowego? Przeanalizowane zostaną najpopularniejsze rozwiązania pokazując ich mocne i słabe strony. Będzie też czas by pochylić się nad zagadnieniem gospodarowania środkami publicznymi i sprawdzenie, czy prawo zamówień publicznych w odniesieniu do komercjalizacji jest tak straszne, jak je malują.

Wszystkie omawiane tematy zostaną zaprezentowane w oparciu o praktyczne przykłady, silne osadzone w rzeczywistości. Wysoce prawdopodobne jest również pojawienie się tematu jednorożców. Organizatorzy gwarantują przyjazną atmosferę spotkania, zapewniając forum do swobodnej wymiany poglądów i wiedzy między uczestnikami.


Program:

10:00 Akt I. First things first - o tym co chcemy osiągnąć, organizując proces zarabiania na własności  intelektualnej - przesłanki, które bierzemy pod uwagę w procesie komercjalizacji.

10:30 Akt II. Show me a hero - czyli jak uczelnie i jednostki naukowe organizują proces wyceny - przegląd najczęstszych rozwiązań wraz z oceną mocnych i słabych stron.

11:15 Przerwa

11:30 Akt III. For your eyes only - przegląd niezbędnej dokumentacji, którą należy opracować w procesie zarabiania na własnościach niematerialnych w kontekście wymogów wynikających z prawa o szkolnictwie wyższym.

12:15 Akt IV. Special treat - kilka słów o niegospodarności środkami publicznymi i o tym, czy w ogóle trzeba dokonywać wyceny przed sprzedażą.

13:00 Akt V.  And the winner is... – konkurs jako przykład ciekawego rozwiązania problemu wyceny IPR?

13:30 Networking

14:00 Zakończenie


Dla kogo? 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką komercjalizacji. Seminarium to jest adresowane w szczególności do osób zawodowo zajmujących się tym zagadnieniem: autorów rozwiązań (studenci, doktoranci, naukowcy), przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za procesy wdrożeniowe (centra transferu technologii, inkubatory i parki technologiczne, spółki celowe, akceleratory), jak również reprezentantów środowiska inwestorów operujących w tzw. fazie seed.   


O prowadzących:

Anna Kujaszewska – adwokatka, absolwentka prawa, ekonomii oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego oraz podatkowego. Partner  kancelarii prawnej Klaman & Kujaszewska.

Rafał Kruczkowski – kierownik pomorskiego ośrodka sieci Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”. Doświadczony trener i wykładowca, nauczyciel akademicki na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Specjalista w zakresie akceleracji a także organizacji formalno-prawnej podmiotów gospodarczych na wczesnym etapie rozwoju.


Kiedy i gdzie: 

17 marca (czwartek), godz. 10:00-14:00
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, budynek IV, sala F0.17
 
 

Rejestracja:

Wstęp: bezpłatny, wymagana rejestracja: www.sztukawyceny.evenea.pl.

08-03-2016