Historia i założenia

Sopocki ośrodek EEN działa w strukturze Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”, stanowiąc jeden z sześciu ośrodków Konsorcjum BSN Central Poland. Ośrodek swą działalnością kontynuuje dotychczas funkcjonujące przy ul. Matejki 6 w Gdańsku Cetrum EuroInfo. Działalność ośrodka finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) na lata 2007- 2013, a także ze środków Ministerstwa Gospodarki. Nasze usługi oferujemy na zasadach niekomercyjnych, adresując je do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Województwa Pomorskiego oraz ich zrzeszeń, osób chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, studentów, naukowców, jednostek badawczych, naukowych i edukacyjnych. 

 

Nasi partnerzy:

Konsorcjum BSN Central Poland: