Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Eko-innowacje: Europejski Dzień Informacyjny

Eko-innowacje: Europejski Dzień Informacyjny

Realizowany w ramach Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) program Eko-innowacje finansuje projekty, które pokazują, że zrównoważenie środowiskowe i konkurencyjny wzrost nie wykluczają się wzajemnie.

Dzień informacyjny umożliwi zainteresowanym stronom uzyskanie obszerniejszych informacji na temat możliwości finansowania oferowanych w ramach systemu w 2009 r. Tegoroczne zaproszenie do składania wniosków, które kierowane jest szczególnie do MŚP, będzie dawało pierwszeństwo przedsięwzięciom w zakresie odzysku materiałów, zrównoważonego budownictwa, procesów w przemyśle spożywczym, przedsiębiorstw przyjaznych środowisku oraz świadomego kupowania.
 

 

Rejestracji można dokonać na stronie:

webgate.ec.europa.eu/fmi/scic/Eco09/start.php

 

 

 

08-04-2009