Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Konferencja ''Potęga rozwoju - rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał'', 26 lutego 2015 r., Gdańsk

Co?

Zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji z cyklu „Potęga rozwoju - rozwój do potęgi. Drogi MSP po kapitał.” Jej uczestnicy dowiedzą się o różnych możliwościach pozyskania kapitału i rozwoju firmy, w tym poprzez:

  • rynek giełdowy,
  • fundusze inwestycyjne,
  • wsparcie z dotacji unijnych.


Jej celem jest również dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu. Częścią konferencji będzie debata pod hasłem „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia innowacyjnych MSP”, w której udział wezmą przedstawiciele m.in. Agencji Rozwoju Pomorza S.A., Pracodawców Pomorza, Giełdy Papierów Wartościowych, Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Program konferencji >>

Udział jest bezpłatny.
 

Organizatorzy:

Organizatorami wydarzenia są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, oraz Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk. Cały cykl konferencji został objęty patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 

Kiedy i gdzie:

Termin konferencji: 26 lutego 2015 r.
Miejsce: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Gdańsk, ul. Piwna 1/2
 

Kontakt:

Więcej informacji:

na stronie Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw >>

marketing@fund.org.pl


Liczba miejsc jest ograniczona.

 


 


 

05-02-2015