Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Spotkanie informacyjne dot. proinnowacyjnych us3ugi IOB, bonsw na innowacje, ochrony w3asno6ci przemys3owej dla M&P, 30 maja 2017 r., Gdaqsk

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne Proinnowacyjne usługi IOB, Bony na innowacje, ochrona własności przemysłowej dla MŚP

Ogłoszenie naborów w 2017 roku do działań:

2.3.1.  Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
2.3.2.  Bony na innowacje
2.3.4.  Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

Harmonogram

Przyjdź na spotkania informacyjne, dowiedz się, jak złożyć wniosek i uzyskać dotację:

30 maja 2017 r. w Gdańsku, Qubus Hotel, ul. Chmielna 47-52, 80-748, sala konferencyjna B
6 czerwca 2017 r. w Krakowie,
20 czerwca 2017 r. w Lublinie.

Liczba miejsc ograniczona!

Podczas rejestracji zachęcamy do określenia Państwa preferencji, które z działań jest dla Państwa najbardziej interesujące.

Kontakt: Pani Bernadeta Krajewska tel. 692 761 925, e-mail: bernadeta.krajewska@szkolenia-polska.pl

Zapoznaj się z działaniem. Informacje o konkursach będą dostępne na stronie www.poir.parp.gov.pl

 

25-05-2017