Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Instrument MŚP w ramach H2020 – szkolenie dla przedsiębiorców, 5 lutego 2015 r., Warszawa

Zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” pt. „Mali i Średni Przedsiębiorcy w programie Horyzont 2020 - Instrument dla MŚP”

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Seminarium odbędzie się 5 lutego 2015 r., w godzinach 10:00 – 16:00 w Warszawie, w salach ABC w Ministerstwie Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5

Program szkolenia

Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 30 stycznia br. poprzez wypełnienie formularza i przesłania go mailem na adres: wojciech_chatys@parp.gov.pl, lub faxem na numer: 0-22 432 7046.

Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika.

20-01-2015