Sprawdź innowacyjność swojej firmy – bezpłatna ocena IMP3rove

 

Usługi IMP3rove dla przedsiębiorców

Nieustannie rosnąca  na rynku konkurencja stawia wiele wyzwań, szczególnie firmom z sektora MŚP, a jednym z najważniejszych czynników warunkujących wzrost i rozwój przedsiębiorstwa jest efektywne zarządzanie innowacjami. Aby utrzymać i wzmacniać pozycję biznesową firmy należy nieustannie analizować otoczenie i dostosowywać się do zachodzących zmian. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, poszukującym nowych dróg rozwoju swojej firmy, w tym również sposobów na zaistnienie na rynkach zagranicznych – bezpłatna usługa oceny poziomu innowacyjności IMP3rove jest dla Ciebie. Skontaktuj się z ekspertami ośrodka Enterprise Europe Network (EEN) przy Stowarzyszeniu „Wolna  Przedsiębiorczość” (SWP) i sprawdź, czy kwalifikujesz się do miana innowacyjnych w Europie!

W oparciu o narzędzia metodologii IMP3rove, nasi eksperci ocenią, czy podchodzisz strategicznie do zagadnień innowacji, czy w przedsiębiorstwie wykształciła się innowacyjna kultura i organizacja oraz zweryfikują, jak zarządzasz cyklem rozwoju innowacji w swojej firmie. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponujemy Ci rozwiązania usprawniające funkcjonowanie Twojej firmy.

 

Czym jest usługa IMP3rove?

IMP3rove jest uznanym przez Komisję Europejską oraz Europejską Agencję Standaryzacji narzędziem badania poziomu innowacyjności przedsiębiorstw opracowanym we współpracy z międzynarodową firmą konsultingową A.T. Kearney. Podstawą IMP3rove jest holistyczne podejście do tematyki zarządzania innowacjami, którego celem jest dostarczanie usług pozwalających na zwiększenie konkurencyjności MŚP.

Dzięki IMP3rove możliwe jest przeprowadzane badania pozwalającego właścicielom i menadżerom prześledzić sposób zarządzania innowacjami w firmie i zidentyfikować słabe i mocne strony w 5 najważniejszych obszarach takich jak:

Z jakich narzędzi korzystamy?

Dzięki wykorzystaniu elektronicznej platformy IMP3rove i  z pomocą eksperta specjalizującego się w zarządzaniu innowacjami Twoja firma prowadzona jest przez trzy główne fazy procesu IMP3rove:

1. benchmarkingu,

2. doradztwa,

3. ponownej weryfikacji dla zwiększenia trwałości oddziaływania.

 

1. Ocena porównawcza – benchmarking

Badanie odbywa poprzez wykorzystanie dedykowanego narzędzia IMP3rove i jego celem jest zebranie informacji poprzez wypełnienie przez klienta kwestionariusza dotyczącego procesów zarządzania innowacjami w firmie. Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu wypełniają ten sam kwestionariusz składający się z części  tzw. „Oceny IMP3rove” oraz „Oceny z analizy przyczyn”. W oparciu o uzyskane odpowiedzi automatycznie generowane są raporty, w których wyniki są porównywane z wiodącymi przedsiębiorstwami danej branży w Europie i na świecie. Obecnie w bazie znajduje się około 3000 raportów firm z całego świata. Otrzymane wyniki prezentowane są w postaci wykresów, tabel oraz opisów porównawczych.

 

2. Doradztwo – warsztat

Celem tego etapu jest przedstawienie klientowi podczas indywidualnego warsztatu wyników i przeprowadzenie przez eksperta ośrodka EEN przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” ich analizy. Na podstawie wyników (raportów), ekspert wspólnie z klientem dokonują oceny sytuacji przedsiębiorstwa. Następnie opracowywane są rekomendacje dotyczące wdrożenia rozwiązań usprawniających zarządzanie innowacjami przedsiębiorstwie.

3. Informacja zwrotna

Instytucja doradcza – ośrodek EEN przy  SWP – i poddana badaniu firma udzielają wzajemnej informacji zwrotnej, co  ma na celu ocenę efektywności samego narzędzia badawczego SAT oraz usługi doradczej. Ponadto, po dziewięciu miesiącach od zakończenia realizacji usługi doradczej, badana firma dokona oceny zmiany swojego zarządzania innowacjami.

 

Korzyści dla przedsiębiorców:

Nadzór nad projektem IMP3rove sprawuje Komisja Europejska, a jego zasięg obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE i świata. Koordynatorem inicjatywy jest międzynarodowa firma konsultingowa A.T. Kearney.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, jako jedyny w woj. pomorskim posiada licencję do przeprowadzania oceny IMP3rove. Nasi konsultanci posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie możliwości pozyskiwania dotacji inwestycyjnych z UE na rzecz wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w firmach sektora MŚP.

Przedsiębiorcy z województwa pomorskiego zaineresowani bezpłatnym badaniem i doradztwem w zakresie oceny poziomu innowacyjności w firmie IMP3rove prosimy o kontakt ośrodkiem EEN przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”:

Marcin Stolarek,
email:
marcin.stolarek@swp.gda.pl
tel. 58 785 39 58.