1. Jednorazowe środki na założenie działalności gospodarczej PUP Gdynia:

17.02.2014 do 14.03.2014  przyjmowane będą wnioski  bezrobotnych, dotyczące dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej  osób z niżej wymienionych grup: 

Dotacja: 21 tys. zł


2. „Zawodowe Skrzydła II” z działania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać dofinansowanie do 40 tys. zł oraz wsparcie pomostowe:

W projekcie mogą brać udział osoby spełniające poniższe kryteria:
- zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie maksimum 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i zarejestrowane w PUP
- osoby przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy (będące w okresie wypowiedzenia)
- zamieszkałe na terenie powiatów: Miasta Gdańska, Miasta Gdyni, wejherowskiego, malborskiego, tczewskiego, starogardzkiego i kwidzyńskiego
- nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
- preferowane osoby z wykształceniem średnim

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie szkoleniowo – doradcze przygotowujące do złożenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, dotację dla nowoutworzonej firmy (do 40.000 złotych) oraz wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w wysokości 1.500 zł.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Aleksandrą Łyszkiewicz
e-mail: biuro@zawodoweskrzydla.pl, tel. 607 665 818.
http://www.akademia-nauczania.pl/


3. Dotacje na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej - PUP Gdańsk:

Obecnie nie ma naborów

Nabory 05.05.2014 – 16.05.2014

Dotacja do 18 tys. zł dla wszystkich zarejestrowanych w PUP. Grupy preferowane:


4. „Dojrzałość to mój atut – program wspierania aktywności zawodowej bezrobotnych w wieku 50+”.  Zgłoszenia przyjmowane są do 13 marca:

Projekt skierowany jest do 40 osób w wieku powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ostatnich 6 miesiącach, zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego.

Oferowane wsparcie:
- 40 osób otrzyma bezpłatne szkolenia i doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- 30 osób otrzyma dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (do 40 000 zł) - udzielenie wsparcia pomostowego przez pierwsze 6 miesięcy od daty rozpoczęcia funkcjonowania przedsiębiorstwa
- 10 osób, które nie otrzymają dotacji, weźmie udział w szkoleniach zawodowych

Więcej informacji o projekcie:
www.efs.pl/dojrzalosc

Biuro Projektu:
Wyższa Szkoła Bankowa
ul. Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk
pok. 25
tel.: (58) 323-89-20
e-mail: dojrzalosc-menedzer@wsb.gda.pl


5. Praca przede wszystkim:

Do 40 tys. zł dla osób zwolnionych z zakładu pracy z winy leżącej po stronie zakładu przy w ciągu ostatnich 6 miesięcy

http://swp.gda.pl/index.php?pg=133&lang=0


6. Pożyczki JEREMIE 2% do 200 tys.:

http://www.jeremie.com.pl/pomorskie/gdzie-sie-zglosic/