Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Go to Brand - wsparcie dla MŚP w promocji marek produktowych

Od 24 czerwca do 5 sierpnia trwa ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw" poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" PO IR 2014-2020.

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty obejmujące udział w działaniach promocyjnych przewidzianych w Branżowych Programach Promocji w celu jest promowanie marek produktowych mających szanse stać się rozpoznawalnymi na zagranicznych rynkach oraz Marki Polskiej Gospodarki.

 
Branżowe Programy Promocji obejmują:
 • Sprzęt Medyczny,
 • Kosmetyki,
 • Jachty i łodzie,
 • Meble,
 • Polskie Specjalności Żywnościowe
 • Sektor Usług Prozdrowotnych.
 
Konkurs jest adresowanych do przedstawicieli sektora MŚP. Maksymalna wartość dofinansowania to 1.000.000 zł., a poziom dofinansowania zależy od wyboru podstawy prawnej udzielanej pomocy (publiczna lub deminimis):
 • mikroprzedsiębiorca - 50 lub  85 %,
 • mały przedsiębiorca - 50 lub 75 %,
 • średni przedsiębiorca - 50 lub 60 %
 
Dofinansowaniu podlegają m.in. koszty:
 • wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 • usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych;
 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach. 
 
Nabór wniosków potrwa od 24 czerwca do 5 sierpnia 2016 r. 
 
Szczegóły na stronie: https://poir.parp.gov.pl
23-06-2016