Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

SZKOLENIE: „Instrument MSP czyli jak Program Horyzont 2020 wspiera innowacje w przedsiębiorstwach", 25.02.2015 r. Gdańsk oraz 03.03.2015 r. Gdynia

Co?

 


Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” oraz Agencja Rozwoju Pomorza zapraszają na szkolenia pt. „Instrument MSP czyli jak Program Horyzont 2020 wspiera innowacje w przedsiębiorstwach".

Poprzez szkolenia chcemy przybliżyć Państwu możliwości, jakie oferuje Instrument MŚP i pomóc w przygotowaniu się  do udziału w projekcie. W trakcie spotkań udzielimy szczegółowych informacji o zasadach programu i odpowiemy m.in. na takie pytania:

 • Jakie działania mogą kwalifikować się do programu?
 • Jakie są kluczowe kryteria oceny?
 • Jak przygotować poprawny budżet i aplikację?


Dzięki wsparciu Unii Europejskiej udział jest bezpłatny.

Szkolenie poprowadzą Rafał Kruczkowski i Marcin Stolarek (Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”) oraz Agnieszka Pasztaleniec-Szczerkowska (Agencja Rozwoju Pomorza S.A.).

Instrument MŚP jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, posiadają innowacyjną technologię, produkt lub usługę, które planują wdrożyć je na rynek. Oferowana pomoc ma umożliwi im skuteczną komercjalizację rozwiązania na rynku europejskim, poprzez:

 • weryfikację komercyjną i technologiczną; grant pokrywający od 70% do 100% kosztów, (faza I – studium wykonalności),
 • doprowadzenie do momentu gotowości do wdrożenia; grant pokrywający od 70% do 100% kosztów,(faza II – realizacja)
 • bezpłatną opiekę ekspertów, mentoring i networking (faza III – coaching i komercjalizacja).


Instrument MŚP jest częścią największego na świecie wdrażanego przez Komisję Europejską programu ramowego Horyzont 2020 promującego współpracę nauki z przemysłem (badania i innowacje) i wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa. Jego celem jest rozwój europejskich innowacji o znaczeniu globalnym oraz wypracowanie przewagi konkurencyjnej gospodarki europejskiej w oparciu o innowacje zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 oraz jej flagowej inicjatywy – Unii Innowacji.
 

Program:

 

Godziny

Program:

10:00 – 10:15

Rejestracja

10:15 – 10:20

Powitanie

10:20 – 11:00

Wprowadzenie do SME instrument:

 • Do kogo adresowane jest działanie?
 • Jakie projekty/działania mogą być nim objęte?
 • Podstawowe zasady finansowania i uczestnictwa

11:00 – 11:25

Poziom gotowości technologicznej:

 • Kluczowe kryterium podczas oceny merytorycznej projektu
 • Czym jest gotowość technologiczna?
 • Istniejące poziomy tej gotowości
 • Jak ocenić poziom mojego projektu?

11:25 – 11:40

Modelowy aplikant:

 • Kogo tak naprawdę poszukuje KE podczas naboru?
 • Jakie cechy powinien posiadać wnioskodawca, aby uzyskać dofinansowanie?

11:40 – 12:30

Jak osiągnąć sukces w aplikowaniu:

 • Wskazówki, jak przygotować poprawny wniosek  do fazy I i II
 • Jak przygotować budżet?


 

Kiedy i gdzie?

 Spotkania odbędą się w dwóch terminach i w dwóch dogodnych lokalizacjach:

 • 25 lutego 2015 (środa) w Gdańsku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza SA przy ul. Arkońska 6, budynek A3, w sali 005 (link do mapki>>)
   
 • 3 marca 2015 (wtorek) w Gdyni, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym przy Al. Zwycięstwa 96/98, w sali F0.17, budynek IV (wejście w nowej części Parku); link do mapki>>).

 

Dla kogo?

Szkolenia są adresowane do przedsiębiorców sektora MŚP, którzy planują lub są w trakcie opracowywania innowacyjnych produktów, technologii, procesów, usług, które zamierzają skomercjalizować.

 

Zgłoszenia i kontakt:

 

06-02-2015