Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Sprawdź innowacyjność swojej firmy – bezpłatna ocena IMP3rove

Sprawdź innowacyjność swojej firmy – bezpłatna ocena IMP3rove

 

Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość” (SWP) zaprasza firmy  sektora  MŚP z województwa pomorskiego do bezpłatnego skorzystania z narzędzia IMP3rove, które pozwala ocenić poziom innowacyjności w przedsiębiorstwie na tle swojej branży w Europie i na świecie.

Nieustannie rosnąca konkurencja na rynku stawia wiele wyzwań, szczególnie firmom z sektora MŚP, a jednym z najważniejszych czynników warunkujących wzrost i rozwój przedsiębiorstwa jest efektywne zarządzanie innowacjami. Aby utrzymać pozycję biznesową trzeba analizować otoczenie i dostosowywać się do zachodzących zmian, a to często wiąże się z dużymi kosztami i zaangażowaniem czasowym. Ośrodek EEN przy SWP oferuje przedsiębiorcom sektora MŚP bezpłatną i kompleksową oceną innowacyjności firmy uzupełnioną indywidualnym doradztwem w zakresie działań usprawniających. 

Korzyści dla firmy

Badanie jest przeprowadzane za pomocą opracowanego specjalnie dla MŚP dedykowanego narzędzia internetowego IMP3rove. Pozwala ono właścicielom i menadżerom prześledzić sposób zarządzania procesami innowacyjnymi w firmie i zidentyfikować słabe i mocne strony 5 najważniejszych obszarach takich jak: strategia, kultura i organizacja, czynniki kluczowe (zarządzanie zasobami ludzkimi, wiedzą, projektami), zarządzanie cyklem życia innowacji (proces od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek), a także sukces wdrażania innowacji. Dzięki platformie można porównać wyniki z liderami swojej branży na świecie i uzyskać informacje o pozycji firmy w konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. Szczegółowy raport z oceny i dodatkowe konsultacje z ekspertem EEN umożliwią opracowanie właściwego planu rozwoju firmy.

W ramach programu bezpłatnie oferujemy firmom:

  • benchmarking poziomu umiejętności zarządzania innowacjami w firmie
  • obiektywną ocenę wyników i rekomendacje możliwych usprawnień
  • indywidualne doradztwo obejmujące m.in. możliwości pozyskania środków na poprawę innowacyjności

Ocena IMP3rove została opracowana  przy współpracy z międzynarodową firmą konsultingową A.T. Kearney i jest uznawana przez Europejski Komitet Normalizacyjny za standard badania poziomu innowacyjności firm. Projekt powstał w ramach inicjatywy Europe INNOVA, której celem jest polepszenie zarządzania innowacjami i jest wspierany przez Komisje Europejską.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”, jako jedyny  w województwie pomorskim posiada licencję do przeprowadzania oceny IMP3rove. Nasi konsultanci posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w  zakresie możliwości pozyskiwania dotacji inwestycyjnych z UE na rzecz wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności w firmach sektora MŚP.

Przedsiębiorcy z województwa pomorskiego zaineresowani bezpłatnym badaniem i doradztwem w zakresie oceny poziomu innowacyjności w firmie prosimy o kontakt ośrodkiem EEN przy Stowarzyszeniu „Wolna Przedsiębiorczość”:

Marcin Stolarek,
email: marcin.stolarek@swp.gda.pl,
tel. 58 785 39 58.

Szczegółowe informacje w zakładce: Ocena IMP3rove

 

20-01-2015