Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Rozbudowa Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego dzięki Funduszom Europejskim z RPO WP 2007-13

16 kwietnia br. podpisana została umowa o dofinansowanie rozbudowy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (GPN-T), dzięki której Park zyska nowoczesną infrastrukturę techniczną. Projekt ten realizowany jest dzięki dotacji z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-13, przyznanej za pośrednictwem Agencji Rozwoju Pomorza S.A., podobnie jak to miało miejsce w przypadku rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

Projekt został zgłoszony w Konkursie 1.5.1_1 "Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych" ogłoszonym przez ARP S.A. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi ponad 7,5 miliona złotych, z czego ponad 4,5 miliona to dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (74% wartości projektu).  Równocześnie pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego Janem Kozłowskim oraz Teresą Kamińską, Prezesem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzającej GPN-T uroczyście podpisane zostało Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości, Innowacji i Kreatywności w Regionie Pomorskim.

Rozbudowa Gdańskiego Parku Naukowo - Technologicznego – jako miejsca koncentrującego szereg aktywności ukierunkowanych na budowanie środowiska sprzyjającego innowacjom oraz rozwój sektora wysokich technologii – przyczyni się do podniesienia konkurencyjności całego Regionu Pomorskiego. 
 

16-04-2009