Witamy na oficjalnej stronie internetowej regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network w Sopocie


 

Szkolenie "Możliwości finansowania dla MŚP w Programie Horyzont 2020", 24 czerwca 2015 r., Gdańsk

Szkolenie "Możliwości finansowania dla MŚP w Programie Horyzont 2020" poświęcone jest możliwościom finansowania dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w Programie Ramowym UE Horyzont 2020. Głównym celem szkolenia jest przedstawienie zasad uczestnictwa dla MŚP w Programie Horyzont 2020 oraz oferty wsparcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla MŚP aplikujących w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną preferencyjne instrumenty finansowe dla MŚP w Horyzoncie 2020, w tym SME INSTRUMENT, FAST TRACK TO INNOVATION.  Dowiedzą się Państwo jak przygotować dobry biznes plan oraz poznają doświadczenia Firmy, która pozyskała projekt w Programie Horyzont 2020.

Szkolenie poprowadzą Eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Ośrodka Enterprise Europe Network, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przedstawiciel Firmy OptiNav Sp. z o.o.

Szkolenie będą współproowadzić konsultanci ośrodka sieci Enterprise  Europe Network przy Stowarzyszeniu "Wolna Przedsiębiorczość" w Sopocie.

Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzenia zakwalifikowania się na spotkanie prześlemy pocztą elektroniczną w dniu 22 czerwca br.

Szkolenie odbędzie się 24 czerwca 2015 w godz. 9.30-14.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy ul. Arkońskiej 6 (budynek A3) w Gdańsku. 

Kontakt:
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości,
Emilia Drozd - Kochanowicz
emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl
Tel. 58 32 33 201

PROGRAM SZKOLENIA

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY (link)

15-06-2015