YOUR EUROPE - BUSINESS: nowy portal Komisji Europejskiej dla przedsiębiorców Portal zaprojektowany został w celu pomocy przedsiębiorcom w pełnym wykorzystaniu możliwości, jakie oferuje jednolity rynek europejski. Portal jest wielojęzycznym, praktycznym przewodnikiem na temat prowadzenia biznesu w każdym z krajów Unii Europejskiej.

http://ec.europa.eu/youreurope/business


Spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, organizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Termin spotkania: 18 lipca 2013 r.

Miejsce: Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, sala 30 i 31

Zapis wideo

Prezentacja

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 


Partner handlowy: pośrednicy występujący w eksporcie

Materiały szkoleniowe dotyczącymi tematu Partner handlowy: pośrednicy występujący w eksporcie, ich rola i zasady działania (rodzaje pośredników: agent handlowy, komisant, broker/makler), przygotowane przez ośrodek EEN afiliowany przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (WIDEO)

1. Rozpoczynanie działalności eksportowej www.youtube.com/watch

2. Rodzaje pośredników handlowych www.youtube.com/watch

3. Agent handlowy – najtańsza forma wejścia na rynek 
     www.youtube.com/watch

4. Prawo o agentach handlowych www.youtube.com/watch

5. Modelowa umowa z agentem handlowym na podstawie dyrektywy
     www.youtube.com/watch 

6. Komisant, konsygnator, makler  www.youtube.com/watch

7. Dystrybutor, hurtownik, detalista www.youtube.com/watch

8. Umowa z dystrybutorem  www.youtube.com/watch

9. Kanały dystrybucji  www.youtube.com/watch

10. Współpraca z pośrednikami w praktyce  www.youtube.com/watch

 

Prezentacja przedstawiona w materiałach

Artykuł ze strony EEN przy PARP


Prezentacje z seminarium "Własność intelektualna a działalność gospodarcza w Chinach", 31 maja 2012, Gdańsk, Hotel "Wolne Miasto"


PREZENTACJA PANA CHRISA CHEUNG - Szanse i wyzwania prowadzenia działalności gospodarczej w Chinach pobierz

PREZENTACJA PANA MICHAŁA KŁACZYŃSKIEGO - Strategia ochrony praw własności intelektualnej w Chinach - nakazy i zakazy pobierz

PREZENTACJA PANA MARCO GASPARRONI -  Współpraca technologiczna i transfer technologii do Chin pobierz

 

 

Biuletyny EU & Services


Biuletyn EU & Services 1

Biuletyn EU & Services 2

Biuletyn EU & Services 3

Biuletyn EU & Services 4

Biuletyn EU & Services 5

Biuletyn EU & Services 6

Biuletyn EU & Services 7

Biuletyn EU & Services 8

Biuletyn EU & Services 9

Biuletyn EU & Services 10

 

Inne


Kontrakty w handlu zagranicznym - prezentacja ze szkolenia 24 stycznia 2012. Autor: Krzysztof Drupka

Zmiany w podatku VAT od 2011 r.

Bezpieczeństwo w handlu zagranicznym

Pojedyncze Punkty Kontaktowe - ulotka

Nowa strategia KE - "Handel, wzrost i polityka światowa"

Dyrektywa Usługowa - broszura informacyjna

Jednolity Rynek Europejski

Traktat Lizboński

Budżet Unii Europejskiej